Wissen schafft Heilung.

 

Glossar » E

A|B|C|D|E|F|G|H|K|L|M|N|O|Ö|P|R|S|T|U|V
  • EndothelInnerste Zellschicht der Hornhaut.
  • EpithelOberste Zellschicht der Hornhaut.
  • ExsudateHartnäckige Ablagerungen in der Netzhaut.
A|B|C|D|E|F|G|H|K|L|M|N|O|Ö|P|R|S|T|U|V